Haber Detayı
10 Eylül 2019 - Salı 07:32
 
ANTROPOLOJİK açıdan IRK:6
GÜNDEM Haberi
ANTROPOLOJİK açıdan IRK:6

Günümüzde Antropoloji

 

Şüphesiz fizikȋ antropolojide kullanılan parametrelerin önemli bir kısmı, -çevresel faktörlere ve alışkanlıklara bağlı olmaları sebebiyle-  günümüz şartlarında geçerliliğini yitirmiştir. Bununla beraber, yüz yıl ve daha önce yapılan çalışmalarda bilimin günümüzdeki gelişmelerden-gerçeklerden habersiz olması doğal karşılanmalıdır.

 

Günümüzde sosyal antropoloji, gelişen bir bilim dalıdır. Fizikȋ antropoloji ise, geçmişteki kötü siyasi hatıralar sebebiyle daha az ilgi görmektedir.

 

Globalleşen dünyada ırkçılık, reddedilen, aşağılanan ve çağdışı bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir. Bu yaklaşım, fizikȋ antropolojiden uzak durulmasına yol açmaktadır. Olayı, basitçe kafatası indeksi veya deri rengi olarak algılayanlar dikkate alındığında bu tutuma hak vermemek mümkün değildir.

 

Bununla beraber, günümüzde fizikȋ antropoloji, geçmişten çok daha bilimsel temellere dayanmıştır ve çok daha ciddȋ araştırmalara konu olmaktadır. Metotlar ve parametrelerde gelişmeler-değişmeler olmasına rağmen günümüzdeki adli antropoloji, geçmişteki fizikȋ antropolojinin devamıdır.

 

Adlȋ Antropoloji

 

Adli antropoloji, adlȋ tıp araştırmaları içinde, birçok bilim dalıyla birlikte çalışan ve önemini giderek artıran bir bilim dalı haline gelmiştir. Temelini, iskeletlerin (cesetlerin ve/veya artıklarının) kimlik tanımlaması oluşturmaktadır. Bu sebeple, "insana ait olan, az ya da çok yumuşak dokulardan ayrılmış ve iskelet haline gelmiş kalıntıları inceleyen, adli ve  insani amaçlara yönelik kimlik tespiti yapan bilim dalı" şeklinde tanımlanmaktadır

 

Cesetlerin, yaş, cinsiyet, boy, köken, geçirilmiş hastalıklar, yaşam tarzı, ölüm zamanı ve ölüm sonrası değişimlerini araştırır; kimlik belirlenmesinde esastır.

 

İskelette, beslenmeye, yaşam tarzına ve alışkanlıklara bağlı değişiklikler kişin hayatı hakkında bilgiler verirken; cinsiyete ait iskelet farklılıkları bilimsel olarak kesinlik kazanmıştır. Öte yandan, cinsiyete ve alışkanlıklara bağlı kemik farklılıkları  bilimsel bir bulgu olarak kabul edilmekte iken; soya-genetiğe ait farklılıkların olmaması bilimsel mantığa aykırıdır.  Zira, en basitinden Pigme iskeleti ile uzun boylu Massailerin kemikleri arasındaki farkları göz ardı etmek kabul edilemez. Keza, Uzak Doğu Asya insanlarının çıkık elmacık kemikleri ve büyük göz yapıları ile, Orta Asya'nın Turani insanlarının ve Ari ırk mensuplarının göz yuvaları ve elmacık kemikleri arasındaki farkları anlamamak mümkün değildir. Bu bulgulardan hareketle,  kraniometrik ve/veya antropometrik ölçümler kişinin etnik kökeni hakkında bilgiler verebilmektedir. Kemik yapının gösterdiği  temel morfolojik özellikler ve metrik veriler değerlendirilerek bireyin ait olduğu ırk tespit edilmektedir. Ancak bu konular tabu haline getirildiğinden konuşulmamaktadır.[1]

 

Kemikleşme hatlarına bakarak yaş, dişlerden kimlik ve kafatasının-leğen kemiklerinin, kadın ve erkekte gösterdiği farklılıklardan cinsiyet tayini fiziki antropolojinin en yaygın ve basit uygulamalarıdır. (Resim  1-3)[2]

 

 

 

 

 

 

[1] Adli antropolojide kullanılan "ırklara ait metrik ölçümler-bulgular" açıklıkla edilmemektedir. Amerika'daki Smithsonian Enstitüsündeki çalışmaları konu alan ve uzun soluklu bir televizyon dizisi olan "Bones" (Kemikler) adlı dizide kemiklerden genetik sonuçlar çıkaran sonuçlar verilmekle birlikte, parametrelerden hiç bahsedilmemesi dikkat çekicidir.

[2] Resimler, Prof. Dr. Derya Atamtürk'ün "Adli Antropoloji" isimli kitabından alınmıştır.

Kaynak: () - SAMSUN ETİK HABER Editör:
Etiketler: ANTROPOLOJİK, açıdan, IRK:6,
Yorumlar
Haber Yazılımı