Haber Detayı
10 Aralık 2019 - Salı 08:40
 
Bu Savaşta Herkese Pay Var
GÜNDEM Haberi
Bu Savaşta Herkese Pay Var

I. Cihân harbi öncesi ve sonrası, Sermaye'ye karşı çıkan imparatorlukların yıkılıp Yeni Dünya'ya geçiş yapılan devredir. Polonya gibi bazı ülkeler, işgal altındayken Versay gibi antlaşmalarla, Portekiz ve Rusya gibi bazı ülkeler ise ihtilâllerin neticesinde meşrutiyet ilânı akabinde cumhuriyetin ilânıyla Global Sermaye'ye tehdit olmaktan çıkmıştır.

 

Hürriyet güzel şey ama onunda bir bedeli var
Milliyetçilik cereyanıyla hürriyet hayali kuran eyalet veya çoğunluk teşkil eden topluluklar bağlı oldukları imparatorluklardan kopup, bağımsızlıklarını ilân ederek tecrübesizce tarih sahnesine çıkmışlardır. Bunlar bağımsızlıklarını ilân ederken, Sermaye destekli imparatorluklar sömürgelerine sömürge katıyorlar, petrol havzalarına konuyorlar ve kritik bölgeleri ele geçirip kendi şirketlerini kuruyorlardı. Bu şirketlerden en bilinenleri British Petroleum ve Shell'dir. Bu aslında şu demek oluyor; yüzyıllardır petrolün üstünde gezen ve mülkün asıl sahibi olan insanlar, o zamanlarda bağımsızlıklarını kazanıp meşrûtiyet veya cumhuriyet ilân ederken, onlara bu  ilân hareketlerini gerçekleştirmelerini söyleyen güçler petrole el koyuyorlardı. Hürriyetlerini kazanırken kaynaklarını kaybediyorlardı. Tabii herşeyin bir bedeli olmalıydı.

 

İmparatorlukların talihleri
Meşrûtiyetle yönetilen Almanya (1871), Fransa (1791), Rusya (1905), Portekiz (1834), Osmanlı (1908) imparatorlukları hayalperest komutanların düşüncesiz hareketleriyle çöküşe doğru sürükleniyordu. Fakat komutanların yaptığı hataların faturası kendilerine değil hükümdâra kesiliyordu. Bunların en bariz misallerinden biri 1877-78 senesinde, 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus harbidir. I.Meşrutiyetle hükümet yürütme işini eline alan Mithat Paşa, Ruslar ile sınır düzenlemesine râzı olmayıp bu harbe girmiş, harb kaybedildikten sonra Ayastefanos ve Berlin antlaşmaları imzalanmış, Osmanlı çok geniş topraklar kaybetmiştir. Bunun üzerine Sultan Abdülhamid meşrutiyeti kaldırmıştır. Aynı hayalperest komutanlar Global Sermaye'nin menfaati gereği Osmanlı'yı I.Cihân harbine sokmuş, ağır mağlubiyet aldıktan sonra ülkeyi harap halde bırakıp firar etmişlerdir. Fakat tarihin bir cilvesi olsa gerek, biraz önce bahsettiğim gibi toprak kayıplarının ve mağlubiyetlerin faturası Sultan'a kesilmiştir. Hatta başka bir enteresan olay şudur, Sultan Reşat'a, Mehmed ismi, İttihatçılar tarafından Sultan Hamid'i sürgün edip güya İstanbul'u yeniden fethettiklerinden dolayı verilmiştir.

 

Engel ortadan kalktı
Hasılı, dünya ticaret ağını elinde bulunduran Global Sermaye, kendisine engel teşkil eden imparatorlukları ortadan kaldırılmış, onların yerine ulus devletleri ikame ettirmiştir. Osmanlı padişahı Sultan Hamid bu Global Sermaye'ye 33 sene dayanabilmiş ve sonunda yenilmiştir. Üstelik kendisi hainlikle suçlanmış, 600 senelik imparatorluğu 1908'de ele geçirip on senede perişan edenler hürriyet kahramanı olmuştur.

 

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere...

Kaynak: () - SAMSUN ETİK HABER Editör:
Etiketler: Bu, Savaşta, Herkese, Pay, Var,
Yorumlar
Haber Yazılımı